Počele pripreme za obilježavanje Septembarskih dana slobode u Bosanskoj Krupi

17. septembra 1995. godine, borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Ove se godine navršava 20. godišnjica koja će se od 1. septembra (Dan 511. slavne bbr.) do 17. septembra (Dan oslobođenja Bosanske Krupe) obilježiti bogatim programom.

Read more