Obavijest

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe od 18 do 35 godina starosti sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa da će se edukacija u vezi Javnog poziva za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa objavljenog dana 24.03.2017. godine održati 04.04.2017. godine (utorak) u prostorijama LAG Una-Sana, u ul. Patriotske lige bb, sa početkom u 11,00 sati.
Ukoliko imate interesantnu poslovnu ideju i želite je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Bosanska Krupa, a imate nedoumica ili ne znate kako Vašu poslovnu ideju pretočiti u biznis plan onda je ovo prilika da dođete i educirate se iz prve ruke.”

Bosanska Krupa za zapošljavanje od EU dobila skoro 200 hiljada eura

U Sarajevu je jučer održana ceremonija dodjele tri miliona eura u grantovima za lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”.
Cilj projekta, koji finansira Evropska unija (EU) sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) je da se kroz institucionalizaciju partnerstava poveća zaposlenost i stvore nova radna mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Read more

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1272-1-3-13-3-12/17
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.3.2017. u 14:10
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija Doma kulture Jezerski, općina Bosanska Krupa
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45400000-1
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100780,86
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
17.4.2017.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 18.4.2017. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 18.4.2017. 14:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terzića bb, Općina Bosanska Krupa

Općina Bosanska Krupa najbolji omladinski start-up biznis finansira sa 5 hiljada KM

Općina Bosanska Krupa danas je objavila javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa u Bosanskoj Krupi. U sklopu je to programa kojeg je Općina sa Institutom za razvoj mladih KULT iz Sarajeva započela 2015. godine. Do sada je finansirala tri biznis plana i za to utrošila 10 hiljada KM, a ove godine najbolji start-up biznis finansira sa 5.000,00 KM.

Read more