IZMJENA JAVNOG POZIVA za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Općine Bosanska Krupa u 2018 godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Bosanska Krupa i humanitarne organizacije „MAID“, broj: 123/18 od 25. 09. 2018. god., kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Bosanska Krupa 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Bosanska Krupa, Općinski načelnik objavljuje:

IZMJENA JAVNOG POZIVA
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I U Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu broj: 09-24-337/18 od 28.09.2018.godine objavljenom na službenoj web stranici općine Bosanska Krupa 28.09.2018.godine, u poglavlju V Procedura odabira korisnika navedeno je:

Opširnije

Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Prostorna osnova izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska Krupa 2007. do 2027. god. stavlja na javni uvid. Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 800 do 1300 u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici općine Bosanska Krupa.
Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i sl. na PROSTORNU OSNOVU mogu se dostaviti do 05.11.2018. godine pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, kao i putem pošte na adresu Općina Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje ul. Terzića bb, sa naznakom „očitovanje na PROSTORNU OSNOVU izmjena I dopuna Prostornog plana općine Bos. Krupa 2007-2027“, ili putem e-mail adrese urban.krupa@gmail.com.

NAVEDENI DOKUMENT OSTAJE NA JAVNOM UVIDU DO 05.11.2018. GODINE. JAVNA RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE U MALOJ SALI DOMA KULTURE U BOSANSKOJ KRUPI DANA 30.10.2018. (UTORAK) SA POČETKOM U 9,00 SATI.

Osnovna koncepcija prostornog plana

Prostorna osnova tekst JUL skracena verzija

IZMJENA JAVNOG POZIVA

U saradnji sa ILO projektom ( Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa ), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje :

IZMJENA JAVNOG POZIVA
Nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko –sanskog kantona, za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač

I

U Javnom pozivu nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko –sanskog kantona, za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač, broj 10-14-2470-72/17 od 17.09.2018.godine objavljemnom na službenoj web stranici i oglasnim tablama općine Bosanska Krupa , putem mjesnih zajednica i putem BIRO Bosanska Krupa , dana 17.09.2018.godine u tački 7. Javnog poziva navedeno je :
„ Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumetacijom po ovom Javnom pozivu je do 08.10.2018.godine u 15 sati (do kad prijava mora biti podnesena ). Više informacija o pozivu se moze dobiti na e-mail : esma_hergic@ yahoo.com ili putem telefona + 387 37 961 466.“

II

Navedeni Javni poziv mijenja se u tački 7. na način :
„ Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumetacijom po ovom Javnom pozivu je do 22.10.2018.godine u 15 sati ( do kad prijava mora biti podnesena ). Više informacija o pozivu se moze dobiti na e-mail : esma_hergic@ yahoo.com ili putem telefona + 387 37 961 466.“

III

Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromjenjene.

Čestitka povodom Svjetskog dana učitelja

Uvaženi učitelji, pedagozi, odgajatelji,
koristim priliku da vam u svoje i u ime svojih saradnika, povodom 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja, uputim iskrene čestitke i iskažem poštovanje za vrlo zahtijevan i odgovoran posao koji obavljate.

Danas je prilika da vam se i kao pojedinci i društvo zahvalimo na svemu onome što činite i nesebično ulažete kako bi naša djeca usvojila neophodna znanja i vještine, uz to stekla vrijedna iskustva i izgradila čvrste, zdrave temelje za sigurnu i sretnu budućnost.
Trebalo bi svima biti jasno da je vaša uloga u našim životima kao i u životima naše djece iznimno važna. Stoga vam još jednom čestitamo vaš dan i želimo još mnogo uspjeha, kreativnosti i strpljenja.

Živi, zdravi i uvijek cijenjeni bili, vi to zaslužujete!

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su, u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. Novine FBiH“ br. 42/10) i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja prava na novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Sl. Novine FBiH“ br. 32/17), obavezni prijaviti plan proizvodnje za 2019. godinu.

Prijava plana proizvodnje jedan je od preduslova za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji.
Prijava se vrši u općinskoj službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo na obrascu PPP koji je propisan od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Rok za prijavu je 15. 11. 2018. godine.

Općina Bosanska Krupa putem javnog poziva dodjeljuje 20 plastenika sa dodatnom opremom

Općina Bosanska Krupa je raspisala javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika površine 100 m² sa dodatnom opremom. Namijenjen je socijalno i materijalno ugroženim osobama te mladima koji na raspolaganju imaju poljoprivredno zemljište, a realizuje se u saradnji sa britanskom Humanitarnom organizacijom Muslim Aid.

Javnim pozivom koji je objavljen i na internet stranici Općine Bosanska Krupa određeni su uslovi i kriteriji za dodjelu, te definisana potrebna dokumentacija. Odabir korisnika ovisit će o pogodnosti zemljišta što utvrđuje komisija na licu mjesta, zatim vremena provedenog na evidenciji biroa rada, socijalnog aspekta odnosno mjesečnih primanja korisnika i članova njegovog domaćinstva.

Opširnije