32. sjednica OV Bosanska Krupa: 100 hiljada KM za izgradnju spomen-obilježja na Ćojluku

Danas je održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka koje se između ostalog odnose na ustupanje prava vlasništva JKP „10. JULI“ nad vodomjerima nabavljenih kroz MEG projekt, zatim saglasnost na imenovanje direktora pomenutog preduzeća, izmjenu i dopunu dijela Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“, izdvajanje sredstava za izgradnju spomen-obilježja na Ćojluku, korištenje deponije Meždre – Vlaški do, Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za prva tri mjeseca ove godine, te Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za prethodnu godinu.

Opširnije

Obilježena 24. godišnjica oslobođenja Kobiljnjaka u Bosanskoj Krupi

Dvadeset trećeg maja prije dvadeset četiri godine od okupatora je oslobođen Kobiljnjak. To je bio početak puta koji je okončan oslobađanjem Bosanske Krupe. Zbog toga se taj datum u bosanskokrupskoj općini smatra izuzetno važnim pa se svake godine i obilježava na prigodan način. I ove je u organizaciji Općine Bosanska Krupa, JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“, Udruženja SSRI 511 i Organizacije RVI Bosanska Krupa obilježen pješačkim maršem, polaganjem cvijeća na spomen-obilježja i prigodnim programom na platou Kobiljnjaka.

Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. god

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, opširnije na ovom link-u.

Mladi šahovski reprezentativci BiH Ahmed i Naid Kekić u posjeti načelniku Arminu Halitoviću

Braća Ahmed i Naid Kekić iz Bosanske Otoke, dječaci od 6 i 8 godina, najbolji su šahisti Bosne i Hercegovine u juniorskoj i kadetskoj kategoriji. Iza njih su, bez obzira na godine starosti, brojna kantonalna, državna, međunarodna takmičenja na kojima su uglavnom osvajali prva mjesta. Kao reprezentativci BiH nastupit će i na evropskom prvenstvu za mlade koje se u augustu održava u Slovačkoj.

Opširnije