Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 116. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18, 3/19 i 4/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu I postupku raspodjele sredstava MEG projekta kroz program finansijskih poticajnih mjera- grant šema za podršku privatnom sektoru koji se sufinansira sredstvima UNDP/ Projekt MEG i Budžeta općine, broj: 09-14-5337/19 od 07.08. 2019 godine i Amandmana No 4. Pisma sporazuma između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Bosanska Krupa o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kada je UNDP partner u implementaciji broj: 01/N-14-4633/18 i datum 29.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku privatnom sektoru

Opširnije