Obilaskom spomen-obilježja i šehitluka počelo obilježavanje Dana 511. slavne bbr.

Sutra se navršava 27. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade. Tim povodom u Bosanskoj Krupi se organizuje više prigodnih aktivnosti. Danas su delegacije obišle spomen-obilježja i šehidska mezarja, a sutra će u Bosanskoj Krupi biti upriličen prigodan program uz obraćanje zvaničnika.

 

Povodom 1. septembra – Dana 511. slavne bbr predstavnici lokalne vlasti u Bosanskoj Krupi, veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratne starješine, delegacije boračkih i drugih nevladinih organizacija, danas su obišli spomen-obilježja u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, te šehidska mezarja u Jezerskom i Pištalinama.

Na svim ovim mjestima proučena je Fatiha i poslana poruka da se žrtva boraca koji su za odbranu države i mir u kojem živimo ne smije zaboraviti.

 

Centralna manifestacija obilježavanja 27. godišnjice formiranja 511. slavne bbr. bit će upriličena sutra. U 16.30 sati je polaganje cvijeća na Centralnom spomen-obilježju, a u 17.00 sati je prigodan kulturno-zabavni program uz obraćanje zvaničnika na platou Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

 

Pozivaju se pripadnici 511. slavne, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, članovi sportskih kolektiva i drugih udruženja, svi građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima, odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

Čestitka povodom Dana 511. slavne bbr.

Svim svojim suborcima i starješinama čestitam 27 godina od osnivanja najslavnije od svih slavnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine – 511. SLAVNE BRDSKE BRIGADE.

 

Više od 500 naših suboraca na putu do slobodne Bosanske Krupe je dalo svoje živote, a mnogi su ostavili dijelove svoga tijela. Neka je našim šehidima rahmet, a njihovim porodicama sabur.

 

Koristim ovu priliku da sve preživjele pripadnike još jednom pozovem na druženje zakazano u nedjelju na platou Doma kulture od 17.00 sati. Prisjetimo se zajedno teških i mukotrpnih, ali i slavnih dana naše oslobodilačke borbe.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

    Armin Halitović

 

Čestitka povodom Nove hidžretske godine

Povodom Nove 1441. hidžretske godine svim muslimanima, posebno svojim sugrađanima, u ime Jedinstvenog općinskog organa uprave Bosanska Krupa i svoje ime upućujem najiskrenije čestitke.

 

Želim da Vam predstojeća godina donese blagostanje, radost, napredak i zdravlje, da ih sa svojim najdražima u sreći i rahatluku dočekate još mnogo.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

    Armin Halitović

 

Održana 34. sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu u iznosu od 10.054.701 KM

Danas je održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj je usvojen i rebalans budžeta za 2019. godinu u iznosu od 10.054.701 KM, većem za 8,20% od planiranog. Osim toga, vijećnici su razmatrali i usvojili niz akata koji se, između ostalog, odnose na zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, poticaj za poljoprivredu, općinska priznanja, akte javnih ustanova.

Budžet Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu planiran je u iznosu od 9.292.357 KM. Rebalansom se ovaj iznos mijenja i glasi 10.054.701 KM, što predstavlja povećanje za 762.344 KM, odnosno 8,20%. Izvršenje ukupno planiranih prihoda budžeta za šest mjeseci tekuće godine je 47,3%. Međutim, pojedine vrste prihoda su izvršene u značajno većem procentu u odnosu na planirane iznose. Neporezni prihodi su izvršeni više za 2,53%, tekuće potpore za 61,39% i kapitalni transferi za 8,79%. Izvršenje ukupno planiranih rashoda budžeta za šest mjeseci tekuće godine je 36,84%. Radi uravnoteženja prihoda i rashoda, izvršena je i korekcija rashoda. Najveće korekcije su izvršene kod kapitalnih transfera i izdataka koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, odnosno primljenih potpora. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu podržala je većina vijećnika u Općinskom vijeću.

 

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora općine Bosanska Krupa i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Bosanska Krupa. Time je određeno da se poslovne prostorije, neposredno, bez javnog oglašavanja, mogu dodijeliti u zakup i institucijama obrazovanja na period od četiri godine s mogućnošću produženja.

 

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu – Poticaj za poljoprivredu. Sredstva u iznosu od 120.260,00 KM planirana su za sufinansiranje izgradnje jame grobnice za uginule životinje (20.000,00 KM), proizvodnje maline (40.000,00 KM), krastavca kornišona (20.000,00 KM), povrća u plastenicima od 100 do 200 m² površine (20.000,00 KM), dijagnostičko ispitivanje ovaca na brucelozu (6.000,00 KM), proizvodnju meda (9.000,00 KM), hemijsku analizu zemljišta u plastenicima (2.000,00 KM), sufinansiranje nabavke opreme za korisnike stambenog programa – CRS (2.021,80), sufinansiranje Programa zaštite bilja kojeg provodi Izvještajno prognozna služba pri poljoprivrednom zavodu USK-a (1.000,00 KM).

 

Usvojen je Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa.

Vijećnici su danas izmijenili Zaključak iz novembra 2018. godine kojim se usvojio i na javnu raspravu stavio „Nacrt odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju, korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi“ u trajanju od devedeset dana. S obzirom da u toku trajanja javne rasprave nije bilo pismenih mišljenja i sugestija, rok za dostavu je produžen do 19. septembra 2019. kada će se održati centralna javna rasprava.

 

Prihvaćen je Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti na poljoprivrednim dobrima, građevinskim objektima i infrastrukturi nastale usljed obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale poplave, klizišta i odrone na području općine Bosanska Krupa u periodu od 12. do 14. maja 2019. godine. U izvještaju se između ostalog navodi da su najveće štete nanesene poljoprivrednim zemljištima, usjevima i građevinskim objektima uz potoke Svetinja i Kalender.

Obilne kišne padavine izazvale su odrone i klizišta na područjima Crkvine, Banjana, Tećije, Badića i Arapuše koje su nanijele štete putnoj infrastrukturi. Visina procijenjene štete na poljoprivrednim dobrima koja su oštećena iii totalno uništena iznosi 6.355,00KM, a štete na građevinskim objektima, uglavnom kućama i pomoćnim objektima, iznosi 2.373,00 KM. Šteta na putnoj infrastrukturi iznosi 99.737,66 KM. Uz ovaj izvještaj usvojen je i Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima Komisije za procjenu šteta.

 

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje su izvršeni u iznosu od 4.395.192 KM, što predstavlja 47,30 % u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta. U ukupnom iznosu izvršenja,  porezni prihodi najveće učešće od 2.269.439 KM odnosno oko 52%. Za izvještajni period, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 3.423.665 KM a što predstavlja 36,84% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa.

 

Podršku svih prisutnih vijećnika dobio je i Izvještaj o trošenju sredstava budžetske rezerve za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine. Sredstva tekuće rezerve u 2019. godini su planirana u ukupnom iznosu od 50.338 KM, za izvještajni period 25.169 KM.  U prvih šest mjeseci potrošeno je 24.716 KM tekuće rezerve, odnosno 49,10 % od njenog ukupno planiranog iznosa.

 

Usvojeno je nekoliko akata javnih ustanova: Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa; Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za period od 1. 4. – 30. 6. 2019. godine; Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine.

 

Na kraju sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za juni i juli 2019. godine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

 

Potpisan ugovor za izgradnju glavnog cjevovoda Mašinovići prema Pištalinama

Danas je između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i direktora firme I-KOMIĆ potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji glavnog/sekundarnog cjevovoda Mašinovići (Jezerski) prema Pištalinama.

 

Nekoliko posljednjih godina, zavisno od finansijskih sredstava i iskazane želje i potrebe mještana, vrše se radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Jezerskom, Mahmić Selu i Pištalinama. I u ovoj godini se izvode radovi, potpisano je nekoliko ugovora koji se odnose na nabavku materijala i izvođenje radova. Posljednji u nizu je ugovor za izgradnju cjevovoda Mašinovići prema naselju Pištaline.

 

„U ovoj godini smo potpisali pet ugovora koji se tiču ovog vodovoda. Njihova vrijednost je oko 200 hiljada KM. U toku su radovi koji će uskoro rezultirati sa još 9 kilometara sekundarne mreže. Radi se mreža za naselje Stari grad u Jezerskom koja će kada se okonča stvoriti uslove za napajanje pitkom vodom domaćinstava i u drugim zaseocima poput Selimagića, Rudina, Gušića, Kosa. Radovi imaju svoj kontinuitet, a najvažnije je da su pri kraju“, ističe načelnik Armin Halitović.

 

Sredstva za izgradnju cjevovoda Mašinovići u iznosu od 21.095,69 KM Općina Bosanska Krupa je osigurala iz vlastitog budžeta. Rok za završetak radova je 60 radnih dana.

 

Inače, vodovod za Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i dio Ljusine u bosanskokrupskoj općini dug je oko 24 kilometra. Radovi na iskopima, postavljanju cijevi, rezervoarima i prepumpnim stanicama završeni su prije nekoliko godina. Finansirani su sredstvima Svjetske banke kod koje se pod povoljnim uslovima zadužilo Javno komunalno preduzeće „10. Juli“. U primarnu mrežu investirano je 3.500.000 konvertibilnih maraka.

 

Pomenuti vodovod je jedan od najznačajnijih i najskupljih infrastrukturnih projekata u poratnom vremenu. I nije jedini koji se proteklih godina gradio. Osim ovoga izgrađena su još dva vodovoda čime je omogućeno da skoro kompletna općina Bosanska Krupa bude obuhvaćena pitkom i zdravstveno kontroliranom vodom.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Poziv na obilježavanje 27. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade

1. septembra navršava se 27. godišnjica formiranja 511. slavne bbr. Tim povodom 31. augusta će biti upriličen obilazak spomen-obilježja i šehitluka, kako na prostoru Bosanske Krupe, tako i okolnih općina i gradova u kojima su ukopani bosanskokrupski borci, dok će se centralna manifestacija obilježavanja, prigodan kulturno-zabavni program uz obraćanje zvanica, održati u nedjelju od 17:00 sati na platou kod Doma kulture.

Opširnije

Septembarski dani slobode: Kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama Krupljani obilježavaju dane otpora i godišnjicu oslobođenja

17. septembra 1995. godine borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Taj datum, uz ostale značajne poput 1. septembra kada je formirana 511. slavna brdska brigada, Krupljani prigodnim sadržajima obilježavaju svake godine.

Dvadeset četvrta godina oslobođenja Bosanske Krupe i dvadeset sedma godišnjica formiranja 511. slavne brigade u okviru „Septembarskih dana slobode 2019“ obilježit će se obilaskom spomen-obilježja i šehitluka, turnirima u boćanju, košarci i nogometu, biciklističkim maratonom, izložbom fotografija i slika, promocijom knjige, plesnom revijom, koncertom, kao i svečanom akademijom Općinskog vijeća.

Opširnije