Čestitka povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH

Povodom predstojećeg Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u ime Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i u svoje ime, upućujem iskrene čestitke svim Bosancima i Hercegovcima, posebno svojim sugrađankama i sugrađanima.

Dan nezavisnosti je vrlo značajan historijski praznik za sve nas, dan kada iskazujemo potpuno poštovanje prema svojoj zemlji i slobodi u kojoj uživamo. Tome u čast podsjećam da je prije 28 godina Bosna i Hercegovina stekla dugo iščekivanu nezavisnost. Onu koja je potreba svih naroda i onu koja predstavlja temeljni ideal svake zajednice.

Opširnije

U Bosanskoj Krupi obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti BiH

Delegacije Općine Bosanska Krupa, Općinskog vijeća, nekoliko političkih partija i boračkih organizacija, škola, danas su povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH obišle Centralno spomen-obilježje u Bosanskoj Krupi i spomen-obilježje u Bosanskoj Otoci, te šehidska mezarja u Jezerskom i Pištalinama. Predvečer je u bosanskokrupskom Domu kulture održana i svečana sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

Opširnije

POZIV za iskazivanje interesa za zasnivanje zasada lješnjaka

U okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja IFAD koji građanima slabijeg materijalnog stanja naročito ženama i mladima pruža podršku u ostvarivanju prihoda kroz komercijalno bavljenje poljoprivredom, .ponuđeno je zasnivanje zasada lješnjaka na bazi sufinansiranja u iznosu od 40 % od strane IFAD-a. a 60 % od strane korisnika

Minimalna površina zasada je tri dunuma sa minimalno 210 sadnica lješnjaka..
Start paket uključuje sadni materijal, mineralna đubriva i zaštitna sredstva, cijena paketa iznosi 2.384,50 KM. a učešće korinsika je 1.430,70 KM.
Nabavka paketa bi bila izvršena preko Udruženja Nugat.

Općina treba da sačini evidenciju o zainteresiranosti koja će služiti za planiranje narednih postupaka i aktivnosti.

Pozivaju se građani koji su zainteresirani za zasnivanje zasada lješnjaka na navedenom principu učešća u troškovima nabavke, da se prijave u Općinu do 15. 3. 2020. godine.

Prijava se vrši na obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine.

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Na osnovu člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-531/20 od 23.1.2020. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz Granta za NVO, Zapisnik od 13.2.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, donosi:

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati
iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu

Opširnije

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu

Na osnovu člana 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-530/20 od 23.1.2020. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata iz Granta za mlade, Zapisnik od 19.2.2020. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa,  d o n o s i :

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju rang liste projekata koji će se su/finansirati

iz Budžeta Općine Bosanska Krupa iz Granta za mlade za 2020. godinu

Opširnije