35. redovna sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojena većina razmatranog materijala, nastavak u petak

Danas je počela 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se devet tačaka koje se, između ostalog, odnose na regulacione planove „Vatreni mlin“, „Bare“ i „Poslovna zona Pilana“, Odluku o izvršavanju Budžeta općine, radno vrijeme turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“. Ovaj prostorni obuhvat nalazi se u urbanom području grada. Ukupna površina kompleksa iznosi 9,00 ha. Poslovna zona „Vatreni mlin“ formirana je odlukom Općinskog vijeća 29. maja 2015. godine.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Bare“ i Regulacionog plana „Bare“. Općinsko vijeće ovaj je plan donijelo 2001. godine. Urađen je na osnovu aerofotogrametrijskog snimka iz 1978. godine, dakle na podlogama koje nisu bile adekvatno ažurirane. Prostor kojeg tretira ovaj plan definisan je kao urbano područje namijenjeno za stanovanje i poslovne djelatnosti. Prostorni obuhvat je u najvećoj mjeri izgrađen i ne postoji mogućnost da se reurbanizira, kvalitetnije i povoljnije planski iskoristili. Kada se steknu uslovi za urbanom sanacijom predmetnog područja, steći će se i uslovi za donošenje odluke o izradi novog detaljnog planskog dokumenta kojim će se adekvatno i planski riješiti predmetni prostor.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu također je dobio podršku većine vijećnika.

Općinsko vijeće je današnjoj sjednici usvojilo i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa. Tako je sada u zanatskim, zanatsko-uslužnim i trgovinskim radnjama u ljetnom periodu vikendom radno vrijeme od 07.30 do 21.00 sati i u zimskom periodu vikendom od 07.30 do 19.30 sati, dok je u vrijeme vjerskih praznika radno vrijeme od 07.30 do 14.00 sati.

Prihvaćeni su i Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju niskonaponske mreže „Veliki Dubovik II“ u naselju Veliki Dubovik, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa, a k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za august 2019. godine.

Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ vijećnići će razmatrati u nastavku 35. sjednice koji je zakazan za posljednji radni dan u ovoj sedmici.