„Arifagić-Investment“ u Bosanskoj Krupi dobio u zakup poljoprivredno zemljište, uskoro gradnja moderne farme norveških goveda

Ispunjeni su svi formalno-pravni uslovi za potpisivanje ugovora o zakupu zemljišta između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i vlasnika firme „Arifagić-Investment“ Jusufa Arifagića. Naime, na 49. sjednici Općinskog vijeća koja je u toku usvojene su odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta na deset godina.

Time je dolazak jednog od najznačajnijih investitora u zemlji i gradnja moderne farme crvenih norveških goveda na lokaciji nekadašnje svinjogojske farme „Pučenik“ u Bosanskoj Krupi postao vrlo izvijestan ili čak zagarantovan.

Pomenutim odlukama prethodilo je niz aktivnosti, uz stvaranje uslova i privlačenje investitora, mnogo sastanaka i pregovora pa i usvajanje odluke o uslovima i načinu prodaje devastiranih objekata i zemljišta prema kojoj se kupac između ostalog obavezuje da u narednih 5 godina zaposli najmanje 200 radnika. Danas je sasvim jasno postalo da će to učiniti „Arifagić-Investment“.

Vlasnik „Arifagić Investmenta“ je Kozarčanin Jusuf Arifagić koji je tokom rata izbjegao u Norvešku. Tamo je imao uspješne firme i stekao državljanstvo, ali je sve ostavio i zarađeni novac i stečeno iskustvo uložio u domovinu, uključujući i iskustvo koje su Norvežani razvili u proteklih 75 godina stvarajući pasminu crvenog goveda. U razvoj firme u Bosni i Hercegovini do sada je uložio oko 15 miliona maraka, od čega su više od pola vlastita sredstva.

Arifagić je glavni akter priče o jednoj od najvećih i najsavremenijih farmi muznih krava crvene norveške pasmine u svijetu koja se nalazi u kozarskom naselju Trnopolje odakle će dio svog podmlatka, kako kaže prilikom posljednje posjete, preseliti u Bosansku Krupu i kontinuirano širiti kapacitete.

Mnogo je činjenica koje Arifagićevu farmu u Trnopolju karakterišu kao jednu od najmodernijih u svijetu i zbog kojih je mnogi nazivaju „hotelom za krave“. Od 7.300 četvornih metara, na koliko se prostire, najveći dio zauzimaju staje. Temperatura u stajama iznosi sedam stepeni i usklađena je sa temperaturom u Norveškoj, odakle krave i potječu. Odrasle krave imaju svoje prostorije, a telad svoje. U krevecima, nalik na dječije, smještena su novooteljena telad, a ona starija odlaze na “automat sa mlijekom” gdje dobijaju dopunsko mlijeko i to sa aromom vanilije. Nakon što se nahrane, krave se odmaraju na sedam centimetara debelim strunjačama. Mužnja se obavlja u prostoriji čiji je pod prekriven prekrivačima od specijalnog ekološkog materijala, a koji sprečavaju povrede i oboljenje papaka. Svjetlost u stajama regulira se posebnim zavjesama, koje se, po potrebi, spuštaju i podižu.

Kako bi se krave što bolje opustile i dale što više mlijeka, one se muzu uz muziku. Pomuženo mlijeko (mjesečno 78.000 litara) se potom, posebnim cijevima odvozi do skladišta i apsolutno je zaštićeno od vanjskog utjecaja.

Ovakva farma u skorijoj budućnosti se očekuje i u Bosanskoj Krupi. To je rezultat zalaganja općinskog organa uprave koji duže vrijeme ulaže sve moguće napore da uspostavi povoljno poslovno okruženje, zainteresiranosti investitora koji je prepoznao takvo okruženje, te podrške većine bosanskokrupskih vijećnika koji su na današnjoj sjednici prihvatili odluke i na taj način podržali inicijativu.

Usput rečeno, za Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa glasali su svi prisutni vijećnici osim nezavisne vijećnice Marije Krupić, dok je za Prijedlog odluke o davanju u zakup napuštenog poljoprivrednog zemljišta glasalo 17 vijećnika, suzdržani su bili nezavisni vijećnik Sulejman Bešić i Zaharije Mesić (DF), dok je protiv bila nezavisna vijećnika Marija Krupić.