24. godišnjica oslobođenja: 17. septembar uz veliku rođendansku tortu i Divanhanu

U toku su „Septembarski dani slobode“, manifestacija kojom Bosanska Krupa obilježava dane otpora i dan oslobođenja od okupatora 1995. godine. Općina Bosanska Krupa, javne ustanove, udruženja, klubovi i organizacije organizuju niz aktivnosti poput obilaska spomen-obilježja i šehitluka, turnira u boćanju, košarci i nogometu, biciklističkog maratona, izložbe fotografija i slika, promocije knjige, plesne revije…

Opširnije

Obilaskom spomen-obilježja i šehitluka počelo obilježavanje Dana 511. slavne bbr.

Sutra se navršava 27. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade. Tim povodom u Bosanskoj Krupi se organizuje više prigodnih aktivnosti. Danas su delegacije obišle spomen-obilježja i šehidska mezarja, a sutra će u Bosanskoj Krupi biti upriličen prigodan program uz obraćanje zvaničnika.

 

Povodom 1. septembra – Dana 511. slavne bbr predstavnici lokalne vlasti u Bosanskoj Krupi, veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratne starješine, delegacije boračkih i drugih nevladinih organizacija, danas su obišli spomen-obilježja u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, te šehidska mezarja u Jezerskom i Pištalinama.

Na svim ovim mjestima proučena je Fatiha i poslana poruka da se žrtva boraca koji su za odbranu države i mir u kojem živimo ne smije zaboraviti.

 

Centralna manifestacija obilježavanja 27. godišnjice formiranja 511. slavne bbr. bit će upriličena sutra. U 16.30 sati je polaganje cvijeća na Centralnom spomen-obilježju, a u 17.00 sati je prigodan kulturno-zabavni program uz obraćanje zvaničnika na platou Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

 

Pozivaju se pripadnici 511. slavne, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, članovi sportskih kolektiva i drugih udruženja, svi građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima, odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

Čestitka povodom Dana 511. slavne bbr.

Svim svojim suborcima i starješinama čestitam 27 godina od osnivanja najslavnije od svih slavnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine – 511. SLAVNE BRDSKE BRIGADE.

 

Više od 500 naših suboraca na putu do slobodne Bosanske Krupe je dalo svoje živote, a mnogi su ostavili dijelove svoga tijela. Neka je našim šehidima rahmet, a njihovim porodicama sabur.

 

Koristim ovu priliku da sve preživjele pripadnike još jednom pozovem na druženje zakazano u nedjelju na platou Doma kulture od 17.00 sati. Prisjetimo se zajedno teških i mukotrpnih, ali i slavnih dana naše oslobodilačke borbe.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

    Armin Halitović

 

Čestitka povodom Nove hidžretske godine

Povodom Nove 1441. hidžretske godine svim muslimanima, posebno svojim sugrađanima, u ime Jedinstvenog općinskog organa uprave Bosanska Krupa i svoje ime upućujem najiskrenije čestitke.

 

Želim da Vam predstojeća godina donese blagostanje, radost, napredak i zdravlje, da ih sa svojim najdražima u sreći i rahatluku dočekate još mnogo.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

    Armin Halitović

 

Održana 34. sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu u iznosu od 10.054.701 KM

Danas je održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj je usvojen i rebalans budžeta za 2019. godinu u iznosu od 10.054.701 KM, većem za 8,20% od planiranog. Osim toga, vijećnici su razmatrali i usvojili niz akata koji se, između ostalog, odnose na zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, poticaj za poljoprivredu, općinska priznanja, akte javnih ustanova.

Budžet Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu planiran je u iznosu od 9.292.357 KM. Rebalansom se ovaj iznos mijenja i glasi 10.054.701 KM, što predstavlja povećanje za 762.344 KM, odnosno 8,20%. Izvršenje ukupno planiranih prihoda budžeta za šest mjeseci tekuće godine je 47,3%. Međutim, pojedine vrste prihoda su izvršene u značajno većem procentu u odnosu na planirane iznose. Neporezni prihodi su izvršeni više za 2,53%, tekuće potpore za 61,39% i kapitalni transferi za 8,79%. Izvršenje ukupno planiranih rashoda budžeta za šest mjeseci tekuće godine je 36,84%. Radi uravnoteženja prihoda i rashoda, izvršena je i korekcija rashoda. Najveće korekcije su izvršene kod kapitalnih transfera i izdataka koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, odnosno primljenih potpora. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu podržala je većina vijećnika u Općinskom vijeću.

 

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora općine Bosanska Krupa i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Bosanska Krupa. Time je određeno da se poslovne prostorije, neposredno, bez javnog oglašavanja, mogu dodijeliti u zakup i institucijama obrazovanja na period od četiri godine s mogućnošću produženja.

 

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu – Poticaj za poljoprivredu. Sredstva u iznosu od 120.260,00 KM planirana su za sufinansiranje izgradnje jame grobnice za uginule životinje (20.000,00 KM), proizvodnje maline (40.000,00 KM), krastavca kornišona (20.000,00 KM), povrća u plastenicima od 100 do 200 m² površine (20.000,00 KM), dijagnostičko ispitivanje ovaca na brucelozu (6.000,00 KM), proizvodnju meda (9.000,00 KM), hemijsku analizu zemljišta u plastenicima (2.000,00 KM), sufinansiranje nabavke opreme za korisnike stambenog programa – CRS (2.021,80), sufinansiranje Programa zaštite bilja kojeg provodi Izvještajno prognozna služba pri poljoprivrednom zavodu USK-a (1.000,00 KM).

 

Usvojen je Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine Bosanska Krupa.

Vijećnici su danas izmijenili Zaključak iz novembra 2018. godine kojim se usvojio i na javnu raspravu stavio „Nacrt odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju, korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi“ u trajanju od devedeset dana. S obzirom da u toku trajanja javne rasprave nije bilo pismenih mišljenja i sugestija, rok za dostavu je produžen do 19. septembra 2019. kada će se održati centralna javna rasprava.

 

Prihvaćen je Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti na poljoprivrednim dobrima, građevinskim objektima i infrastrukturi nastale usljed obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale poplave, klizišta i odrone na području općine Bosanska Krupa u periodu od 12. do 14. maja 2019. godine. U izvještaju se između ostalog navodi da su najveće štete nanesene poljoprivrednim zemljištima, usjevima i građevinskim objektima uz potoke Svetinja i Kalender.

Obilne kišne padavine izazvale su odrone i klizišta na područjima Crkvine, Banjana, Tećije, Badića i Arapuše koje su nanijele štete putnoj infrastrukturi. Visina procijenjene štete na poljoprivrednim dobrima koja su oštećena iii totalno uništena iznosi 6.355,00KM, a štete na građevinskim objektima, uglavnom kućama i pomoćnim objektima, iznosi 2.373,00 KM. Šteta na putnoj infrastrukturi iznosi 99.737,66 KM. Uz ovaj izvještaj usvojen je i Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima Komisije za procjenu šteta.

 

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje su izvršeni u iznosu od 4.395.192 KM, što predstavlja 47,30 % u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta. U ukupnom iznosu izvršenja,  porezni prihodi najveće učešće od 2.269.439 KM odnosno oko 52%. Za izvještajni period, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 3.423.665 KM a što predstavlja 36,84% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa.

 

Podršku svih prisutnih vijećnika dobio je i Izvještaj o trošenju sredstava budžetske rezerve za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine. Sredstva tekuće rezerve u 2019. godini su planirana u ukupnom iznosu od 50.338 KM, za izvještajni period 25.169 KM.  U prvih šest mjeseci potrošeno je 24.716 KM tekuće rezerve, odnosno 49,10 % od njenog ukupno planiranog iznosa.

 

Usvojeno je nekoliko akata javnih ustanova: Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa; Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa za period od 1. 4. – 30. 6. 2019. godine; Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa za period od 1. 1. – 30. 6. 2019. godine.

 

Na kraju sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za juni i juli 2019. godine.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

 

 

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Broj: 09-24-1134/19

Dana: 29. 08. 2019. godine

 

 

 

 

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu sa svojim nadležnostima, donijelo je Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški i Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja.

Pravilnici su objavljeni u Službenim novinama FBiH broj 54/19.

Obavijesti o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsti podrški  i podrški po modelu ruralnog razvoja,  Pravilnici  i propisani obrasci za  podnošenje zahtjeva,  objavljeni su na  službenoj  web stranici Federalnog ministastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: fmpvs.gov.ba.

 

 

 

Obrađivač: Skenderović A.

 

                                                                     

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Str. savjetnik za planiranje razvoja poljop.                                                                                                                     

 Skenderović Asima dipl. ing. poljop.