Završeni radovi na rekonstrukciji puta Priki potok – Konjodor, danas svečano otvaranje uz prisustvo visokih zvanica

Završeni su radovi na rekonstrukciji puta Priki potok – Konjodor vrijedni više od 200 hiljada KM. Sredstva su osigurana preko projekta IFAD u kojem je jedan od partnera i Općina Bosanska Krupa. Svečanom otvaranju puta danas će prisustvovati predstavnici Vlade FBiH, Vlade USK, Općina Bosanska Krupa i Bužim, te predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA).

Read more

Saopštenje za javnost

Uvaženi sugrađani,

potaknut najnovijim slučajem napada pasa lutalica na ženu sa dvogodišnjim djetetom obraćam vam se, ne kako bih se pravdao, nego kako bih odgovorio na mnogobrojne reakcije, pripisivanje odgovornosti pa i osude. Ne mogu niti želim biti „nijem“.

Prije svega, shvatajući činjenicu da je pretrpljen strah i vjerovatno doživljena trauma, izražavam duboko žaljenje zbog toga što se jučer desilo u centru grada. Za svakog građanima u Bosanskoj Krupi, prvenstveno kao čovjek pa i načelnik, gajim osjećanja i imam odgovornost, naročito kada se radi o djeci. Zbog toga ali i zbog svih mojih napora da riješim ovaj gorući problem ja se moram oglasiti i „stvari nazvati pravim imenom“.

Read more

Obavijest

Obavještavamo građane općine Bosanska Krupa da će se od 10.11.2017. godine vršiti usklađivanje službene evidencije sa postojećim stanjem stambenih i pomoćnih objekata.
Navedene poslove će vršiti ovlaštena službena lica Općine Bosanska Krupa, imenovana Rješenjem općinskog načelnika.
Radi obostranog interesa, građane pozivamo na saradnju sa službenim licima koji će na terenu vršiti usklađivanje evidencije.

Poziv na obuku sa temom „Uspješno liderstvo za razvoj poslovanja u ruralnim sredinama“

Poštovani,
Zadovoljstvo mi je pozvati Vas na obuku sa temom „Uspješno liderstvo za razvoj poslovanja u ruralnim sredinama“ koja se održava 14. i 15.11.2017. u Bužimu po rasporedu u zakačenom dokumentu. Obuka se organizuje u okviru implementacije Projekta za razvoj ruralnog poduzetništva.
Osnovni cilj obuke je razviti liderski identitet i unaprijediti praktične liderske vještine i kompentencije predstavnika udruženja žena, mladih i poljoprivrednih proizvođača.

Preuzmite RBDP Program obuke uspješno liderstvo.

DIREKTOR
Prof. dr Halil Omanović

 

EU UNAPREĐUJE ŽIVOT ŽRTAVA MINA U BiH

Početak projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“

Međunarodna nevladina organizacija World Vision najavljuje početak implementacije projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropska unija. Ovaj dvogodišnji projekt ima za cilj da obezbijedi ekonomsku i socijalnu podršku za 200 žrtava mina i njihovih porodica u BiH.

Projekt će biti implementiran u jedanaest minama ugroženih općina/opština: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik. Ukupna vrijednost projekta je 388.830 eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 90% i World Vision Austria i ugrožene općine/opštine u iznosu od 10%.

Read more

Privodi se kraju sanacija Doma kulture u Jezerskom vrijedna 114 hiljada KM

Potpuna sanacija Doma kulture u Jezerskom ovih dana se privodi kraju. Radove vrijedne 114 hiljada konvertibilnih maraka obišli su danas načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović sa saradnicima i poslanik u Skupštini USK Sanil Hasić koji je zajedno sa poslanikom Mladenom Lonićem i zastupnicom u Parlamentu FBiH Azrom Hadžić Bećirspahić zaslužan za osiguranje većine potrebnih sredstava.

Read more

FHMZBiH: Do marta ili aprila povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku koje mogu ugroziti zdravlje, utjecati na privredne, saobraćajne i druge aktivnosti

Federalni hidrometeorološki zavod FBiH je svim kantonalnim organima izvršne vlasti i nadležnim ministarstvima u FBiH uputio „Informaciju o kvalitetu zraka“ i molio da se ista proslijedi zainteresiranim institucijama i subjektima na nažim nivoima vlasti.

Read more

Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan „Industrijska zona“ u formi Prednacrta stavljaju na javni uvid.
Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00 h do 13:00h, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na ovom link-u.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Prednacrt Regulacionog plana „Industrijska zona“ mogu se dostaviti pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida, kao i putem e-maila na adresu; urban.krupa@gmail.com ili pismenim putem direktno Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bosanska Krupa.

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 04.12.2017. godine.

Javna rasprava održat će se u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi dana 05.12.2017. (utorak) sa početkom u 11:00 h.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Općina Bosanska Krupa prihvatila učešće u USAID-ovom „Projektu razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“

Općina Bosanska Krupa je novi partner u USAID-ovom „Projektu razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“ (WHAM) čiji je cilj stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije u Evropsku uniju i regionalna tržišta. Kroz trogodišnji program ovo se planira postići primarno putem programa dodjele bespovratnih sredstava lokalnim, malim i srednjim preduzećima. Učešće u projektu načelnik Armin Halitović je prihvatio na sastanku sa predstavnicom USAID-a Željkom Knežević i predsjednikom Privredne komore USK Nihadom Šušnjarem.

Read more