JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA KOJI SE NALAZE NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO -SANSKOG KANTONA, ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, ZANIMANJE ZAVARIVAČ