U Bosanskoj Krupi se u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja za raseljena i izbjegla lica sanira ili gradi 12 kuća

Bosanska Krupa je jedna od 60 općina u BiH u kojoj se u okviru Regionalnog stambenog programa provodi projekt zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih osoba. Na osnovu javnih poziva koje su objavili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, utvrđena je lista korisnika na kojoj se između ostalih nalazi 12 korisnika iz Bosanske Krupe.

Njima bi, ako je suditi prema planovima programa, do kraja ove godine trebale biti sanirane ili u potpunosti izgrađene individualne stambene jedinice. U tu je svrhu načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović sa ministrom raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edinom Ramićem i ministricom za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihom Borovac potpisao sporazum o saradnji.

Načelnik Halitović očekuju da će ovaj program u BiH, pa i u Bosanskoj Krupi, osigurati trajna i održiva stambena rešenja za nekoliko kategorija ugroženih osoba.

„Mi smo se u ovaj projekt uključiti prije nekoliko godina. Cijeli proces je zbog ogromnog broja aplikacija, realnih potreba građana u našoj zemlji vrlo usporen, ali evo došao je red i na konkretne aktivnosti. Potpisali smo sporazum, preuzeli na sebe obaveze koje se uglavnom odnose na koordinaciju, izdavanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti, obezbjeđenje priključaka na komunalije, pristupnog puta itd. Sve što se tiče Općine mi smo završili, radovi na izgradnji što se nas tiče mogu početi“, dodaje Halitović.

Državni projekt stambenog zbrinjavanja obuhvatit će oko 5.400 porodica ili oko 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba u 60 općina u BIH. Vrijednost projekta je 101 milion eura a najveći dio finansira se iz multidonatorskog Fonda regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope. Glavni donator programa je Evropska unija a značajno je i učešće vlada SAD-a, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske, Danske, Turske i drugih zemalja. Podrška BIH iznosi oko 15 miliona eura.