JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru „Programa podrške privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa tržištima“

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima, od 14. maja 2018. god. Privredna komora Unsko sanskog kantona raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za podršku u okviru Projekta za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, certifikacije i recertifikacije standarda kvaliteta i pristupa trištima.

Objavljeni Javni poziv možete preuzeti na sljedećem linku.

Javni poziv za projekte civilnog društva 2018.

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje novi poziv za projekte namijenjen civilnom društvu. Članovi društava i inkubatora, prijavite do 23. maja svoje projekte za budućnost Bosne i Hercegovine.
Kao nastavak aktivnosti sa Pariškog samita i Samita u Trstu u vezi sa Zapadnim Balkanom, i u okviru procesa evropske integracije Bosne i Hercegovine, Francuska ambasada objavljuje poziv za projekte namijenjen civilnom društvu (NVO i inkubatori) oko slijedećih prioriteta.
Opširnije na ovom link-u.