javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investitorima iz dijaspore u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine”

Grantovi do 50.000 KM za investicije iz dijaspore
U toku je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investitorima iz dijaspore u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine”.
Riječ je o grant programu koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća, a koja nisu starija od tri godine i imaju poslovnu vezu ili su dijelom u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore.
Projekti će biti podržani sa maksimalno do 50.000 KM po zahtjevu, uz rok provedbe do 12 mjeseci.
Sve što trebate znati o grantu
Više informacija o uslovima prijave na grant pronađite na stranici DiasporaInvest.ba.

Poziv za iskazivanje interesa za nabavku plastenika površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje

Projekat razvoja ruralnog poslovanja IFAD VI, ima za cilj smanjenje siromaštva u projektom obuhvaćenim općinama omogućavajući siromašnim ljudima (naročito ženama i mladima) da ostvare prIhode kroz komercijalno bavljenje poljoprivredom.
U okviru IFAD projekta, Općina Bosanska Krupa razmatra mogućnost nabavke plastenika površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje, na principu učešća u troškovima nabavke 40% Općina – 40% IFAD – 20% korisnik.

Read more