Dopuna javnog poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku i uvjetima dodjele jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos broj: 01-11-3558/20 od dana 3.6.2020. godine i člana 4. Pravilnika o dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima dodjele jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

DOPUNA JAVNOG POZIVA
za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos

Opširnije

Poziv za iskazivanje interesa za korištenje mobilnih kućica Općine Bosanska Krupa

Pozivaju se pravna i fizička lica s područja općine Bosanska Krupa da iskažu interes za korištenje mobilnih kućica (1.5 x 2.5 m) tokom jula i augusta 2020. godine za prezentaciju/prodaju svojih usluga/proizvoda.

Općina Bosanska Krupa raspolaže sa četiri mobilne kućice koje namjerava pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica, a s ciljem promocije lokalnih poduzetnika i podrške njihovom radu, dodijeliti na korištenje putem javnog poziva.

Opširnije

Javni poziv poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

Na osnovu tačke V Odluke o subvenciji iznosa redovne kamate poslovnim subjektima („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/20) i člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje

J A V N I P O Z I V
poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

I – Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite.

Opširnije