Izmjena javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu

I U Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu broj 09-14-2788/17 od 05.09.2017.godine objavljenom na službenoj web stranici općine Bosanska Krupa 06.09.2017.godine I Izmjenom navedenog Javnog oglasa broj 09-14-2788/17 od 15. 09. 2017. godine, u poglavlju V navedeno je:
“ Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Općine, Oglasnim pločama Općine i Radiu Bosanska Krupa.”

Rok za podnošenje zahtjeva po navedenom Oglasu produžavan je do 16. 10. 2017. godine Izmjenom Javnog oglasa.broj: 09-14-2788/17 od 15. 09. 2017. godine.

II Navedeni Javni oglas ponovo se mijenja u poglavlju V Posebne napomene na način:
“Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu je 31. 10. 2017. godine”.

III Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. god

I Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa, za 2017. godinu, za
Plasteničku proizvodnju do 200 m2 površine

II Uslovi za ostvarivanje prava
Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

Read more

Javni pozivi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Javni pozivi su objavljeni 22.09.2017. godine, rok za dostavu 13.10.2017. godine.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima

JAVNI POZIV za podršku udruženjima nacionalnih manjina

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom

Opširnije na ovom linku.

IZMJENA JAVNOG OGLASA za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. god

I U Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu broj 09-14-2788/17 od 05.09.2017.godine objavljenom na službenoj web stranici općine Bosanska Krupa 06.09.2017.godine, u poglavlju V Posebne napomene, navedeno je: “ Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Općine, Oglasnim pločama Općine i Radiu Bosanska Krupa.”

II Navedeni Javni oglas mijenja se u poglavlju V Posebne napomene na način:
“Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu je 16. 10. 2017. godine”.

III Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

Grantovi od 15.000 do 50.000 KM za investitore iz dijaspore

Ukoliko ste dio bh. dijaspore i imate ideju/projekat svoj biznis u BiH, u mogućnosti ste aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu do 50.000,00 KM koje dodjeljuje USAID, u okviru projekta “Podrška investiranju dijaspore u BiH”.
Ukupna vrijednost BDM fonda je 1 milion USD. Iznos bespovratnih sredstava se obično kreće po korisniku od 15.000 do 50.000 KM.

Preuzmite Poziv