Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave, općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 16/17) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, na zahtjev Službe za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove, objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave, općine Bosanska Krupa

01. Referent domar u Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opširnije