Poziv na obuku sa temom „Uspješno liderstvo za razvoj poslovanja u ruralnim sredinama“

Poštovani,
Zadovoljstvo mi je pozvati Vas na obuku sa temom „Uspješno liderstvo za razvoj poslovanja u ruralnim sredinama“ koja se održava 14. i 15.11.2017. u Bužimu po rasporedu u zakačenom dokumentu. Obuka se organizuje u okviru implementacije Projekta za razvoj ruralnog poduzetništva.
Osnovni cilj obuke je razviti liderski identitet i unaprijediti praktične liderske vještine i kompentencije predstavnika udruženja žena, mladih i poljoprivrednih proizvođača.

Preuzmite RBDP Program obuke uspješno liderstvo.

DIREKTOR
Prof. dr Halil Omanović

 

EU UNAPREĐUJE ŽIVOT ŽRTAVA MINA U BiH

Početak projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“

Međunarodna nevladina organizacija World Vision najavljuje početak implementacije projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropska unija. Ovaj dvogodišnji projekt ima za cilj da obezbijedi ekonomsku i socijalnu podršku za 200 žrtava mina i njihovih porodica u BiH.

Projekt će biti implementiran u jedanaest minama ugroženih općina/opština: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik. Ukupna vrijednost projekta je 388.830 eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 90% i World Vision Austria i ugrožene općine/opštine u iznosu od 10%.

Read more

Privodi se kraju sanacija Doma kulture u Jezerskom vrijedna 114 hiljada KM

Potpuna sanacija Doma kulture u Jezerskom ovih dana se privodi kraju. Radove vrijedne 114 hiljada konvertibilnih maraka obišli su danas načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović sa saradnicima i poslanik u Skupštini USK Sanil Hasić koji je zajedno sa poslanikom Mladenom Lonićem i zastupnicom u Parlamentu FBiH Azrom Hadžić Bećirspahić zaslužan za osiguranje većine potrebnih sredstava.

Read more

FHMZBiH: Do marta ili aprila povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku koje mogu ugroziti zdravlje, utjecati na privredne, saobraćajne i druge aktivnosti

Federalni hidrometeorološki zavod FBiH je svim kantonalnim organima izvršne vlasti i nadležnim ministarstvima u FBiH uputio „Informaciju o kvalitetu zraka“ i molio da se ista proslijedi zainteresiranim institucijama i subjektima na nažim nivoima vlasti.

Read more

Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan „Industrijska zona“ u formi Prednacrta stavljaju na javni uvid.
Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00 h do 13:00h, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na ovom link-u.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Prednacrt Regulacionog plana „Industrijska zona“ mogu se dostaviti pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida, kao i putem e-maila na adresu; urban.krupa@gmail.com ili pismenim putem direktno Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bosanska Krupa.

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 04.12.2017. godine.

Javna rasprava održat će se u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi dana 05.12.2017. (utorak) sa početkom u 11:00 h.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Općina Bosanska Krupa prihvatila učešće u USAID-ovom „Projektu razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“

Općina Bosanska Krupa je novi partner u USAID-ovom „Projektu razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“ (WHAM) čiji je cilj stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije u Evropsku uniju i regionalna tržišta. Kroz trogodišnji program ovo se planira postići primarno putem programa dodjele bespovratnih sredstava lokalnim, malim i srednjim preduzećima. Učešće u projektu načelnik Armin Halitović je prihvatio na sastanku sa predstavnicom USAID-a Željkom Knežević i predsjednikom Privredne komore USK Nihadom Šušnjarem.

Read more

Održana 14. sjednica OV Bosanska Krupa: Od iduće godine subvencioniranje troškova komunalnih usluga socijalno ugroženom stanovništvu

Danas je održana 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu su se, između ostalih, našle tačke koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, regulaciju cestovnog saobraćaja na području općine, imenovanje općinskog pravobranioca, program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Read more

Armin Marić, Krupljanin nominovan za „dječijeg Nobela“, u posjeti načelniku Arminu Halitoviću

Armin Marić, gimnazijalac iz Bosanske Krupe, prva je mlada osoba iz naše zemlje i regije koja je nominovana za Međunarodnu dječiju mirovnu nagradu, koju još nazivaju i „dječijim Nobelom“. Tako se ovaj marljivi učenik našao među 151 kandidatom iz cijelog svijeta, te samo osam iz Evrope koji su zbog rada na poboljšanju dječijih prava predloženi za nagradu koju je nekada dobila i Malala Yousafzai, pakistanska djevojčica koju su upucali talibani.

Read more

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA OBUKU NEZAPOSLENIH LICA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U BOSANSKOJ KRUPI ZA ZANIMANJE ZAVARIVAČ

Općina Bosanska Krupa će početkom novembra 2017. godine objaviti: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA KOJI SE NALAZE NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA, ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, ZANIMANJE ZAVARIVAČ I ZA STICANJE ODGOVARAJUĆE STRUČNE SPREME – SSS KV ZAVARIVAČ.
Predmet ovog javnog poziva će biti odabir 80 kandidata/nezaposlenih lica koji su zainteresirani da pohađaju obuku (stručno usavršavanje/prekvalifikaciju/dokvalifikaciju) za zanimanje zavarivač u Bosanskoj Krupi. Obuka će biti kreirana prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji, a nakon obuke očekuje se zapošljavanje 76 lica koja uspješno završe obuku.

Read more

Omladinska banka Bosanska Krupa: U ovoj godini realizovano 12 projekata vrijednih skoro 50 hiljada KM

Djeca u Pištalinama od proteklog vikenda svoje slobodno vrijeme provode na zabavniji način što ih čini sretnima. Zahvaljujući je to neformalnoj grupi „Zeleni vrh“ iz ove mjesne zajednice koji su osmislili i kroz program Omladinske banke realizirali projekt Park „Priče za djecu“. I da stvar bude pozitivnija, nije jedini projekt koji život djeci i mladima čini ljepšim i jednostavnijim. Na prostoru lokalne zajednice, jedan je od 12 u ovoj godini i jedan od 59 u proteklih pet godina. Sve je rezultat angažmana mladih volontera koji imaju finansijsku podršku Općine Bosanska Krupa i Fondacije Mozaik.

Read more