„Dan otvorenih vrata“ za privrednike u Bosanskoj Krupi bit će upriličen u petak

Želeći poboljšati komunikaciju sa privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, Općina Bosanska Krupa je uspostavila „Dan otvorenih vrata“.
Ovu aktivnost, koja će biti organizovana posljednjeg petka u mjesecu, Općinski načelnik i predstavnici službi/organa čiji je osnivač Općina Bosanska Krupa/Općinsko vijeće koristit će da sa privrednicima razgovaraju i detektuju osnovne probleme s kojima se susreću, te da ih zajedno i sistemski rješavaju.

Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata“, na ista će se pismeno odgovarati u što kraćem roku, tako da privrednici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja.
Općina Bosanska Krupa ovu je aktivnost pokrenula u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da Bosansku Krupu pozicionira kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu usmjerenu ka privrednom razvoju.

DAN OTVORENIH VRATA ODRŽAVA SE POSLJEDNJEG PETKA U MJESECU, U ZGRADI OPĆINE BOSANSKA KRUPA, OD 11:00 DO 12:00 SATI.
„Dan otvorenih vrata“ bit će upriličen u petak, 28. 9. 2018. godine.