Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa načelniku Arminu Halitoviću prezentovalo rezultate u 2016. godini

U cilju prezentiranja realiziranih aktivnosti tokom 2016. godine a u sklopu projekta prekogranične saradnje „Mladi vatrogasci u akciji“ održan je radni sastanak predstavnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića.
Od strane predsjednika društva Kenana Mulalića, načelniku su prezentirani rezultati provedenih aktivnosti koje su uključivale odlazak na jednomjesečnu specijalističku obuku u Veliku Britaniju, kao i obuke iz prve pomoći koje su realizirane u Bosanskoj Krupi. Tokom jednomjesečnog boravka u Velikoj Britaniji završen je prvi stepen specijalističkih obuka u spašavanju sa visina i spašavanja na vodi.

Općinskom načelniku predstavljen je i dio opreme za spašavanje sa visina koja je djelimično dijelom već dopremljena u BiH te oprema u vrijednosti oko 30.000,00£ koja je trenutno lagerovana u Velikoj Britaniji.

Općinski načelnik je upoznat sa narednim aktivnostima planiranim za 2017. godinu a koje se odnose na ponovni odlazak na obuke u Veliku Britaniju u martu i oktobru, ali i na održavanje vatrogasno-spasilačkog kampa u Bosanskoj krupi od 03.07. do 16.07.2017. godine.

U toku planiranog kampa, od strane instruktora iz Velike Britanije, održat će se obuka iz oblasti spašavanja sa visina i spašavanja na vodi, a u obuku će biti uključeni članovi DVD Bosanska Krupa, DVD Otoka, Profesionalne vatrogasne jedinice općine Bosanska Krupa, Službe civilne zaštite općine Bosanska Krupa kao i pripadnici vatrogasnih službi i jedinica sa prostora USK koje iskažu interes za učešće.

Načelnik je izrazio razumijevanje i odlučnu podršku projektu sa željom da se kroz ove aktivnosti izgrađuje i usavršava sistem zaštite i spašavanja na području općine u cilju bolje i kvalitetnije zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.

Inače, projekt „Mladi vatrogasci u akciji“ se realizira u naredne tri godine. Nosilac aktivnosti je DVD Bosanska Krupa, a partneri Global Fire&Rescue Partnerships iz Velike Britanije i Općina Bosanska na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem. Njegov cilje je unapređenje
sistema zaštite i spašavanja na području općine Bosanska Krupa kroz opremanje i obučavanje timova za spašavanje sa visina i na vodi kao i obuka i edukacija lidera tih timova. Trenutna procijenjena vrijednost projekta u obuci i opremi je 100.000,00KM.