Budžet

Budžet

Prikaz budžeta Bosanske Krupe po godinama:

Budžet 2018.

Budžet za 2018. god Odluka o izvršenju budžeta za 2018.god Nacrt budžeta za 2018. god

Budžet 2017.

Dob za 2018-2020 Invalid download ID. Budžet za 2017. god Rebalans budžeta za 2017. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. god Tromjesečni izvještaj o izvršenju za 2017. god Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2017. god Devetomjesečni izvještaj o izvršenju za 2017. god

Budžet 2016.

Dob za 2017-2019. god Budžet za 2016. god Odluka o izvršenju budžeta za 2016.god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. god Nacrt budžeta za 2016. god Zaključak o stavljanju na javnu raspravu

Budžet 2015.

Dob za 2016-2018 Odluka o izvršenju budžeta za 2015.god Budžet za 2015. godinu Nacrt budžeta za 2015. godinu Zaključak o stavljanju na javnu raspravu

Budžet 2014.

Budžet za 2014. god Odluka o izvršenju Budžeta za 2014.god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2014. god Nacrt budžeta za 2014. god Zaključak Nacrta Budžeta 2014. god Dob za 2015-2017  

Budžet 2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2013. god Rebalans budžeta za 2013. god Odluka o izvršenju budžeta za 2013. god Budžet za 2013. god Nacrt odluke o izvršenju budžeta za 2013. god Nacrt budžeta za 2013. god

Budžet 2012.

Izvršenje budžeta za 2012. god Budžet za 2012. god Nacrt budžeta za 2012. god Izvještaj o utrošku tekuće rezerve za period 01.01.-30.06.2012 Odluka o izvršenju budžeta za 2012. god

Budžet 2011.

Budžet za 2011. godinu Rebalans budžeta za 2011. god Nacrt budžeta za 2011. godinu Izvještaj o izvršenju za 6 mjeseci Izvještaj o izvršenju za 9 mjeseci