EU UNAPREĐUJE ŽIVOT ŽRTAVA MINA U BiH

Početak projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“

Međunarodna nevladina organizacija World Vision najavljuje početak implementacije projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropska unija. Ovaj dvogodišnji projekt ima za cilj da obezbijedi ekonomsku i socijalnu podršku za 200 žrtava mina i njihovih porodica u BiH.

Projekt će biti implementiran u jedanaest minama ugroženih općina/opština: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik. Ukupna vrijednost projekta je 388.830 eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 90% i World Vision Austria i ugrožene općine/opštine u iznosu od 10%.

World Vision će, zajedno sa Organizacijom amputiraca UDAS, i u saradnji sa ugroženim opštinama i BHMAC-om, podržati izabrane korisnike da poboljšaju svoje vještine u upravljanju malim biznisom, nabaviti opremu za njihove biznise, te im pružiti stručno-tehničku podršku u razvoju njihovih biznisa. Projekt će također obezbijediti trening za osoblje Centara za mentalno zdravlje i Centara za rehabilitaciju u zajednici i promovisati pristup žrtava mina njihovim uslugama u ugroženim općinama/opštinama.

Procedura izbora korisnika će započeti objavom javnog poziva u novembru 2017. godine koji će biti postavljen na oglasnim pločama ugroženih općina/opština, kao i na web stranicama: www.worldvision.ba; www.udas.rs.ba; www.bhmac.org.

Za više informacija molimo kontaktirajte:
Nejra Baltes, World Vision komunikacije (063 694 157)