FHMZBiH: Do marta ili aprila povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku koje mogu ugroziti zdravlje, utjecati na privredne, saobraćajne i druge aktivnosti

Federalni hidrometeorološki zavod FBiH je svim kantonalnim organima izvršne vlasti i nadležnim ministarstvima u FBiH uputio „Informaciju o kvalitetu zraka“ i molio da se ista proslijedi zainteresiranim institucijama i subjektima na nažim nivoima vlasti.

Informacijom obavještavaju da se u narednom periodu, do marta ili aprila naredne godine – u zavisnosti od opštih meteoroloških uslova, u većem području Federacije Bosne i Hercegovine očekuju povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku u mjeri koja može ugroziti zdravlje građana i utjecati na privredne, saobraćajne i druge aktivnosti.

Naglašavaju da su posebno osjetljiva područja u kojima su smještena značajna termoenergetska i industrijska postrojenja, doline rijeka Bosne, Spreče, Lašve i sva druga područja u kojima postoji mogućnost zadržavanja stabilnih meteoroloških prilika koje mogu uzrokovati uspostavu temperaturnih inverzija.

Napominju i to da će redovno obavještavati javnost i institucije o stanju kvaliteta zraka na području Federacije Bosne i Hercegovine i o kratkoročnim predviđanjima u skladu sa opštim meteorološkim prilikama, kako bi nadležne institucije mogle poduzeti očekivane mjere za smanjenje zagađenja zraka.

Informacije, rezultate mjerenja i obavještenja Federalni hidrometeorološki zavod će objavljivati na svojoj internet stranici https://fhmzbih.gov.ba/latinica/AKTUELNI/A-zrak.php, a dodatne informacije se mogu dobiti od Sektora životne sredine na telefon 033 276 715 ili elektronskom poštom na enis.omercic@fhmzbih.gov.ba i enis.krecinic@fhmzbih.gov.ba.