INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-11-5- /20 od 16.10.2020.godine, Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova u ul. Prvomajska (broj osnovnog ugovora 07-11-5-2371/20).
Predmet nabavki će se izvršiti primjenom člana 24. tačka a) Zakona o javnim nabavama BiH. Ugovor o javnoj nabavci zaključit će se sa ponuđačem kojem je dodijeljen temeljni Ugovor 01-11-5-2371/20 od 29.06.2020. godine, s obzirom da je riječ o novim nepredviđenim radovima koji predstavljaju dodatne radove koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat, ali koje su uslijed nepredviđenih okolnosti postale nužne za izvođenje u njima opisanih radova i kao takvi se ne mogu odvojiti od temeljnog Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo.
Shodno odredbama člana 24. tačka a), propisano je da ugovorni organ, ugovor o javnoj nabavci dodatnih radova može zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći iznos od 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, ugovorni organ provodi proceduru javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa izvođačem radova sa kojim je zaključen osnovni ugovor broj: 01-11-5-2371/20 od 29.06.2020. godine .
U skladu sa navedenim, Poziv za učešće biće dostavljen samo ponuđaču sa kojim je zaključen temeljni Ugovor.
U cilju zadovoljenja konkurentnosti, zainteresirani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti tendersku dokumentaciju za predmetni postupak, na adresi Općina Bosanska Krupa, ul. Terzića bb, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, do 22.10.2020. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović, dipl. ecc