Izgradnju stambene zgrade boračkoj populaciji u Bosanskoj Krupi podržao i federalni ministar Salko Bukvarević

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević jučer je ugostio delegaciju Općine Bosanska Krupa, na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem i predsjednikom RVI Bosanska Krupa Ekremom Oraščaninom. Na sastanku je razgovarano o statusnim pitanjima ratnih vojnih invalida i drugih boračkih kategorija u Bosanskoj Krupi, sa posebnim osvrtom na stambenu problematiku ove populacije.

Načelnik Halitović i predstavnici RVI su prezentovali ministru Bukvareviću projekt stambenog zbrinjavanja 19 porodica ratnih vojnih invalida putem izgradnje boračke zgrade. U realizaciji ovog projekta uključeni su Općina Bosanska Krupa, Vlada USK i Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u Vladi Unsko-sanskog kantona, te traže pomoć i federalnog ministarstva za pitanja boraca.

Dogovoreno je da Općina Bosanska Krupa i organizacija RVI iz Bosanske Krupe sa projektom čija je svrha izgradnja stambene zgrade apliciraju za sredstva Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

Vlada FBiH je osnovala Fondaciju za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, putem koje za ove namjene godišnje plasira kreditna sredstva u iznosu od dva miliona KM.