IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKE OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2017. god