IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKE JOOU OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2018.GOD