Izmjena javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu

I U Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu broj 09-14-2788/17 od 05.09.2017.godine objavljenom na službenoj web stranici općine Bosanska Krupa 06.09.2017.godine I Izmjenom navedenog Javnog oglasa broj 09-14-2788/17 od 15. 09. 2017. godine, u poglavlju V navedeno je:
“ Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Općine, Oglasnim pločama Općine i Radiu Bosanska Krupa.”

Rok za podnošenje zahtjeva po navedenom Oglasu produžavan je do 16. 10. 2017. godine Izmjenom Javnog oglasa.broj: 09-14-2788/17 od 15. 09. 2017. godine.

II Navedeni Javni oglas ponovo se mijenja u poglavlju V Posebne napomene na način:
“Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu je 31. 10. 2017. godine”.

III Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromijenjene.