IZMJENA JAVNOG POZIVA za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Općine Bosanska Krupa u 2018 godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Bosanska Krupa i humanitarne organizacije „MAID“, broj: 123/18 od 25. 09. 2018. god., kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Bosanska Krupa 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Bosanska Krupa, Općinski načelnik objavljuje:

IZMJENA JAVNOG POZIVA
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I U Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu broj: 09-24-337/18 od 28.09.2018.godine objavljenom na službenoj web stranici općine Bosanska Krupa 28.09.2018.godine, u poglavlju V Procedura odabira korisnika navedeno je:

“Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Bosanska Krupa i zajedno sa dokumnetacijom predati u zatvorenoj koverti putem pisarnice Općine Bosanska Krupa sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika – ne otvaraj”.
Rok za podnošenje zahtjeva je 10. 10. 2018. godine”.

II Navedeni Javni poziv mijenja se u poglavlju V Procedura odabira korisnika na način:

“Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Bosanska Krupa i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti putem pisarnice Općine Bosanska Krupa sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika – ne otvaraj”.
Rok za podnošenje zahtjeva je 19. 10. 2018. godine”.

III Ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.