Javni oglas o prodaji teretnog motornog vozila u vlasništvu Općine Bosanska Krupa putem javnog nadmetanja