Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina Bosanska Krupa osnivač