Javni oglas za iznajmljivanje tradicionalnih unskih lađa za potrebe organizacije 39. Unskih lađara

Organizacioni odbor 39. Unskih lađara
Bosanska Krupa, 26. 7. 2019. godine

Organizacioni odbor 39. Unskih lađara, imenovan rješenjem Općinskog načelnika broj 01/N-05-4745/19 od 22. 7. 2019. godine, na osnovu iskazanih potreba učesnika u manifestaciji, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za iznajmljivanje tradicionalnih unskih lađa za potrebe organizacije 39. Unskih lađara

Općina Bosanska Krupa u saradnji sa JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“, Sportskim savezom općine Bosanska Krupa, Kanu klubom „Kormoran“ 4. augusta 2019. godine (nedjelja) organizuje 39. Unske lađare.

U želji da ovu tradicionalnu manifestaciju omasove, organizatori su pozvali građane, privredne subjekte, javna preduzeća i ustanove da uzmu učešće, te se zainteresiranim ekipama koje nemaju vlastitu lađu, stavili na raspolaganje za nabavku.

S obzirom da interes fizičkih i pravnih lica za učešćem na Unskim lađarima već prevazilazi kapacitet, odnosno broj lađa, s kojima raspolaže organizator, ovim putem se pozivaju građani Bosanske Krupe koji posjeduju tradicionalnu unsku lađu, a nemaju namjeru koristiti je u vlastite svrhe na dan održavanja Unskih lađara, da je iznajme/ustupe Organizacionom odboru, odnosno zainteresiranim ekipama koje nemaju svoju lađu.

Unska lađa koja se iznajmljuje mora zadovoljavati osnovne standarde po kojima se i izrađuje za utrku. To znači da treba:
– biti napravljena od drveta i opšivena limom, a ne plastikom i sličnim materijalima,
– biti duga najviše 6.5 (šest i po) metara,
– širina prednjeg kormana iznositi 30 cm, a zadnjeg kormana 40 cm,
– širina poda u sredini iznositi najmanje 70 cm,
– biti premazana zaštitnim sredstvima za drvo, a ne smolom ili drugim sintetičkim vlaknima.

Naknada za iznajmljivanje unskih lađa iznosi 50 KM po komadu. Troškove iznajmljivanja snosi nosilac aktivnosti organizacije 39. Unskih lađara.

Broj lađa koje će Organizacioni odbor unajmiti ovisi isključivo od broja zainteresiranih ekipa. Prednost kod iznajmljivanja imat će građani koji se prvi jave putem mail-a: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba ili telefona: 061 419 933 (Himzo Bužimkić, član OO).

Svi zainteresirani mogu se javiti do 2. augusta 2019. godine (petak) do 16.00 sati.

Za dodatne informacije organizatori se mogu kontaktirati na isti mail i broj telefona kao za prijavu.

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA
Armin Halitović