javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investitorima iz dijaspore u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine”

Grantovi do 50.000 KM za investicije iz dijaspore
U toku je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investitorima iz dijaspore u sklopu aktivnosti USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine”.
Riječ je o grant programu koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća, a koja nisu starija od tri godine i imaju poslovnu vezu ili su dijelom u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore.
Projekti će biti podržani sa maksimalno do 50.000 KM po zahtjevu, uz rok provedbe do 12 mjeseci.
Sve što trebate znati o grantu
Više informacija o uslovima prijave na grant pronađite na stranici DiasporaInvest.ba.