Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2019 – 2023. godine