JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom da je Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i Šumarstva Unsko sanskog kantona objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka, a uskladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Federaole Bosne i Hercegovine (,,Sl. novine FB|H”, broj 52109) i Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (,,Sl. Novine FBiH”, broj 78/09) Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko sanskog kantona, putem općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede, zaključno sa 10. 05. 2019. godine.
U prilogu, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.

Javni poziv za korištenje sredstava od promjene namjene i zakupa pašnjaka

Zahtjev za za dodjelu sredstava od promjene namjene i zakupa zemljišta