Javni pozivi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Javni pozivi su objavljeni 22.09.2017. godine, rok za dostavu 13.10.2017. godine.

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima

JAVNI POZIV za podršku udruženjima nacionalnih manjina

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom

Opširnije na ovom linku.