Konferencija „Partnerstvo za zapošljavanje općine Bosanska Krupa doprinosi razvoju radne snage u skladu sa potrebama metalne industrije“