Konkurs za dodjelu općinskih stipendija u Bosanskoj Krupi otvoren do 17. februara

Objavljen je javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima iz Bosanske Krupe za akademsku 2019/2020. godinu. Njime se propisuju uslovi za dodjelu, visina stipendije, potrebni dokumenti pri apliciranju, rok za prijavu, kao i način prijave.

Stipendija Općine Bosanska Krupa namijenjena je studentima koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina, državljanima Bosne i Hercegovine koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2019/2020. na jednom od državnih fakulteta bosanskohercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nisu korisnici druge stipendije.

Pravo na stipendiju ne može ostvariti student prve godine studija, osim ako se ne radi o učeniku generacije ili učeniku koji je u sva četiri razreda srednje škole imao prosjek ocjena 5,00. Bez obzira što je student prve godine studija, može ostvariti pravo na stipendiju i u slučaju ako je pripadnik boračke populacije, te ukoliko je upisao deficitarno zanimanje kao što je navedeno u konkursu.

Inače, ovo je 11. godina zaredom kako Općina Bosanska Krupa dodjeljuje stipendiju svim redovnim studentima i da njenu visinu utvrđuje tako što iznos budžetskih sredstava planiran za tu namjenu podijeli na broj korisnika stipendije. Do sada je u ovu svrhu iz budžeta Općine Bosanska Krupa utrošeno 1.370.188,00 KM.

Svi detalji vezani za prijavu mogu se pronaći u konkursu objavljenom i na zvaničnoj internet stranici Općine Bosanska Krupa pod linkom.