Kontakt telefoni povjerenika u MZ: Prijavite nepoštivanje obavezne samoizolacije ili zatražite neophodnu pomoć u nabavci životnih namirnica

Općinski štab civilne zaštite Bosanska Krupa je u mjesnim zajednicama, u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, formirao krizne štabove i imenovao povjerenike kojima građani mogu prijaviti osobe koje ne poštuju kućnu izolaciju, te zatražiti neophodnu pomoć u nabavci neophodnih životnih namirnica.

Pomoć u nabavci namirnica odnosi se na građane kojima je naredbnom Općinskog štaba civilne zaštite Bosanska Krupa zabranjeno kretanje, a to su osobe mlađe od 18 i starije od 65 godina.

Spisak povjerenika po mjesnim zajednicama i kontakt telefoni:

MJESNA ZAJEDNICA POVJERENIK KONTAKT TELEFON
Krupa Centar Benjamin Pašalić 062 225 755
Krupa II Husnija Šarić 061 796 498
Jezerski Amir Hafizović 061 997 502
Mahmić Selo Ferid Mahmić 061 752 673
Pištaline Šemso Hadžipašić 061 972 507
Baštra Edin Mulalić 062 414 755
Arapuša Nurija Kurtović 065 386 984
Veliki Dubovik Hašim Grošić 061 368 183
Zalin Sabahudin Međedović 061 535 514
Veliki Badić Emsud Džajić 061 231 415
Otoka Centar Mesud Čaušević 061 790 471
Otoka II Hasan Komić 061 767 617
Ostružnica Ferid Gerzić 061 370 327
Ivanjska Dragan Lončina 065 737 058
Donje Prekounje Mirsad Šabić 061 752 663
Ljusina Almir Ćehić 061 981 687
Radić Milan Beronja 061 418 449
Vranjska Ratko Škorić 066 854 427
Suvaja Milorad Mazalica 065 584 269
Jasenica Milan Nedimović 065 338 942
Zalug Đemal Elezović 061 851 943 / 061 409 891
Stari grad Ruzmir Hadžić 063 975 127
Hodžinac Huse Dedić 061 995 660
Halkići Tarik Halkić 060 302 2848

Mole se građani Bosanske Krupe da povjerenike, uvažavajući realne mogućnosti i kapacitete, a shvatajući situaciju u kojoj se nalazimo, kontaktiraju ukoliko je pomoć zaista neophodna.