Lista korisnika sredstava koja ispunjavaju uslove Javnog poziva za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu plaća za period 18.3.-12.5.2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID19)

Lica_koja_ispunjavaju_uslove