Lista korisnika subvencije poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite koji ispunjavaju uslove Javnog poziva

 

Lista korisnika subvencije poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite  koji  ispunjavaju uslove Javnog poziva  –  Tabela 1

Lista korisnika subvencije poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite  koji ne  ispunjavaju uslove Javnog poziva Tabela 2