Nabavka usluga edukacije općinskih uposlenika zaduženih za upravljanje i koordinaciju aktivnosti u poslovnoj zoni Pilana

Odluka o izboru – usluge edukacije Cabinet