NACRT PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLAMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I KOD POSLOVNIH SUBJEKATA

Predstavnici Ministarstva se stavljaju na raspolaganje ukoliko je potrebno da se održe i dodatni sastanci u vezi sa nacrtom predmetnog pravilnika, također primjedbe možete dostaviti i pisano na e-mail Ministarstva : obrazovanje.usk@gmail.com, kao i vaša pitanja.
Primjedbe na nacrt Pravilnika očekujemo do 15. januara 2021. godine, te ukoliko ne bude primjedbi na nacrt Pravilnika, isti će biti upućen u dalju proceduru.

Pravilnik o prakticnoj nastavi