Obavijest

Obavještavamo građane općine Bosanska Krupa da će se od 10.11.2017. godine vršiti usklađivanje službene evidencije sa postojećim stanjem stambenih i pomoćnih objekata.
Navedene poslove će vršiti ovlaštena službena lica Općine Bosanska Krupa, imenovana Rješenjem općinskog načelnika.
Radi obostranog interesa, građane pozivamo na saradnju sa službenim licima koji će na terenu vršiti usklađivanje evidencije.