Obavijest

Općina Bosanska Krupa u sklopu projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) u mjesecu decembru 2017. godine provodiće anketu u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u našoj općini.
Anketa će se provoditi metodom slučajnog uzorka, učešće u anketi je dobrovoljno, anonimno i vršiće se ispred zgrade Općine Bosanska Krupa i drugih javnih insititucija metodom ispitivanja građana i građanki koji su upravo koristili usluge javne uprave.