Obavijest

„Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ulica, trotoara, trgova, mostova i drugih saobraćajnih javnih površina za režim saobraćaja u zimskim uslovima. Zbog velikog broja parkiranih motornih vozila na gore navedenim lokacijama na području grada Bosanska Krupa, onemogućeno je kvalitetno izvođenje radova.
Upozoravaju se građani da su dužni svoja parkirana vozila ukloniti sa pomenutih površina u protivnom zimska služba će biti obustavljena.”

Komunalni inspektor:
Sedina Fajić, dipl.ing.poljop.