OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati – polaznici koji su zadovoljili uslove Javnog poziva nezaposlenim licima za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač i za sticanje odgovarajuće stručne spreme – SSS KV zavarivač i uvjerenja o sticanju zvanja PK zavarivač u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“, finansiranog od strane Evropske unije i Međunarodne organizacije rada – ILO da nastavni proces započinje u ponedjeljak, 21. maja 2018. godine.
Pozivaju se kandidati – polaznici da se dana 21. maja 2018. godine neizostavne jave u Centar „BINOVA“ u 11.00 sati radi potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju kojom prilikom će dobiti sve potrebne informacije.

Voditeljica projekta
„Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”
Esma Hergić