Obavijest

Obavještavaju se podnosioci prijave šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode – olujnog vjetra u decembru prošle godine da do 18. juna 2018. godine Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove mogu podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta.

Uz propisani obrazac zahtjeva dostupan na web stranici i infopultu Općine Bosanska Krupa, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o socijalnom statusu – potvrda Centra za socijalni rad (samo za podnosioce koji imaju status socijalno ugrožene kategorije),
– izjava podnosioca zahtjeva da nije ostvario pomoć viših nivoa vlasti ili drugih izvora (ukoliko pomoć nije ostvarena),
– dokaz o vlasništvu, odnosno zakupu (korištenju) materijalnog dobra na kojem je nastala šteta,
– dozvolu za gradnju objekta (ovjerenu kopiju) ukoliko se radi o šteti na stambenom objektu,
– dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata ukoliko se radi o šteti na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama ili stočnom fondu,
– potvrdu banke o broju računa.