Obavijest

Obavještavaju se kandidati koji će učestvovati u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač objavljen pod brojem: 10-14-2470/17 dana 16.05.2018.; 01.06.2018., 23.08.2018.; 17.09. 2018. koji je produžavan do 19.11.2018.godine, u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, financiranog od strane EU, koji provodi Međunarodna organizacija rada (ILO):

1. Šahinović Asim
2. Nuhanović Benjamin
3. Puškar Džejlan
4. Puškar Dženis
5. Mulalić Belmin
6. Rekić Hasan
7. Salkić Hajrudin
8. Mehić Mirzet
9. Begić Esad
10. Kadić Belmin
11. Handanović Edin
12. Terzić Armin
13. Duratović Belmin
14. Dervišević Benjamin
15. Redžić Jasmin
16. Čaušević Armin
17. Bećirević Arif
18. Ibrahimpašić Nedžad
19. Grošić Armin
20. Ćehić Sejfo
21. Terzić Elmar
22. Džumišić Edin
23. Sefić Šefko
24. Burmić Aldin
25. Dedić Muamer
26. Mahmić Asmir
27. Šabić Asim
28. Kahrić Enes
29. Kauković Almir

da će obuka kandidata započeti dana 27.11.2018.godine sa početkom u 10,30 sati u objektu Centra za podrušku poslovnom sektoru – BSC, u Bosanskoj Krupi, ulica Proleterska bb,preko puta Mješovite srednje škole “Safet Krupić”.

Istog dana će biti organizirano potpisivanje ugovora sa odabranim kandidatima.