Obavijest

Općina Bosanska Krupa, u sklopu projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG projekta, kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira UNDP u BiH u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa, će u periodu 26.12.2018. – 11.01.2019. provesti anketu koja ima za cilj procjenu stepena zadovoljstva građanki i građana administrativnim i komunalnim uslugama u našoj općini.

Anketiranje će se provoditi metodom slučajnog uzorka ispitivanjem građanki i građana koji su upravo koristili usluge javne uprave.

Učešće u anketi je dobrovoljno, anonimno i vršiće se ispred zgrade Općine Bosanska Bosanska Krupa i drugih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Bosanska Krupa.

Služba za upravljanje razvojem