Obavijest

Pozivaju se predstavnici udruženja mladih, kao i svi zainteresirani na području općine Bosanska Krupa na javnu raspravu o Strategiji prema mladima Unsko-sanskog kantona 2016-2020, koju organizira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona dana 04.08.2017.godine u Maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa sa početkom u 09:00 sati.
Tekst Strategije prema mladima Unsko-sanskog kantona nalazi se na web stranici Ministarstva.