Obavijest o produzenju Ponovnog Javnog poziva za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Obavještavamo omladinska udruženja sa sjedištem na području Općine Bosanska Krupa, fondacije koje rade za mlade kao i neformalne grupe mladih sa područja Općine Bosanska Krupa, da se Ponovni Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade broj: 08-11-7-1888/20, objavljen dana 10.3.2020. godine na web stranici općine, oglasnim tablama i putem lokalnog medija produžava do 6.4.2020. godine.