OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo novi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene Novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/17 od 28. 04. 2017. godine) koji je stupio na snagu 29. 04. 2017. godine.

U skladu sa Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Sl. novine FBiH“ br. 24/17 od 31. 03. 2017. godine) i Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Sl. Novine FBiH“ br. 32/17 od 28. 04. 2017. godine), za ostvarivanje prava na novčane podrške, pored ostalih propisanih uslova, poljoprivredni proizvođači su obavezni izvršiti prijavu početka biljne proizvodnje odnosno prijavu početka i prijavu završetka animalne proizvodnje.
Prijava se vrši u Općinskoj Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, na obrascima propisanim od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u propisanim rokovima, prema vrsti novčanih podrški i to;

BILJNA PROIZVODNJA

– Proizvodnja hljebnih žitarica; pšenica i raž do 15. 05. tekuće godine
– Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikalea do 15. 05. tekuće godine
– Proizvodnja stočnog graška i grahorice do 15. 05. tekuće godine
– Proizvodnja uljane repice do 15. 05. tekuće godine
– Proizvodnja silažnog kukuruza do 31. 05. tekuće godine
– Proizvodnja suncokreta i soje do 31. 05. tekuće godine
– Proizvodnja povrća; paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk i salata do 31. 05. tekuće godine
– Proizvodnja voća; grožđa, maslina, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokve i marelice do 01. 06. tekuće godine
– Proizvodnja heljde, do 15. 06. tekuće godine
– Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja do 15. 06. tekuće godine

ANIMALNA PROIZVODNJA

– Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za II i III kvartal 2017. godine klijent vrši prijavu početka proizvodnje najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
– Proizvodnja svježeg ovčijeg i kozijeg mlijeka, za II i III kvartal 2017. godine, klijent vrši prijavu početka proizvodnje najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika
– Uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze do 15. 05. tekuće godine
– Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, do 15. 05. tekuće godine
– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja-bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak, podnese zahtjev Federalnom poljoprivrednom zavodu
Sarajevo ili Federalnom Agromediteranskom zavodu Mostar za izlazak na mjesto
proizvodnje na Obrascu – IZP najkasnije do 15.05. i podnese prijavu početka
proizvodnje u Općinskoj Službi do 01. 06. tekuće godine
– Uzgoj rasplodnih krmača, rok za prijavu proizvodnje je do 31. 05. tekuće godine
– Uzgoj krava prvotelki – rasplodne junice, rok za prijavu je do 15. 08. tekuće godine
– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele, rok za prijavu je do 15. 08. tekuće godine
– Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja i uvoza, rok za prijavu početka proizvodnje je 5 dana od useljenja posljednjeg grla / teleta u turnus, te rok za prijavu završetka proizvodnje najkasnije 20 dana prije završetka tova
– Proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, rok za prijavu početka proizvodnje je 5 dana nakon završetka karantena (za grla iz uvoza) odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj), rok za prijavu završetka proizvodnje je najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja
– Uzgoj 18-to sedmičnih pilenki, rok za prijavu početka proizvodnje je najkasnije 5 dana nakon useljenja pilenki, rok za prijavu završetka proizvodnje je najkasnije 10 dana prije iseljenja
Detaljnije informacije o načinu i uslovima za ostvarivanje prava na novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji proizvođači mogu dobiti u Općinskoj Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo ili na web stranici Federalnog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo http:/fmpvs.gov.ba, akti Federalne Vlade; Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, („Sl. Novine FBiH“ br. 24/17 od 31. 03. 2017. godine),Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, („Sl. Novine FBiH“ br. 32/17 od 28. 04. 2017. godine)